LEJEBETINGELSER HOS LUKSUS LEJE I/S

Generelle oplysninger

Luksus Leje I/S
Christiansfeld Landevej 61
6100 Haderslev
CVR nr.: 41883545
Telefon: 29299980
E-mail: info@luksusleje.dk

Depositum

Lejer skal være fyldt 18 år og skal kunne fremvise gyldigt kørekort. Vildmarksbadet er lejet hos Luksus Leje I/S. På fakturaen findes desuden en oversigt over det lejede udstyr.

Vildmarksbadet afhentes og afleveres efter aftale. Overholdes tidspunktet for aflevering ikke, vil der opkræves hver påbegyndt dag 700 kr. OBS: Kontakt os hvis du ønsker at forlænge din lejeperiode.

Depositum

Ved leje opkræver vi et depositum på kr. 2000.- Pengene reserveres, og tilbagebetales ved aflevering og efter gennemgang af bad og trailer. Findes der fejl, skader eller mangler som ikke er forårsaget af ”normalt slid”, vil der blive opkrævet erstatning som vil blive trukket fra depositum (Se ”Returnering af vildmarksbad”).

Depositum opkræves i forbindelse med online bookning, eller ved afhentning/aflevering ved overførsel

Afbestillingsgebyr

Ved sen afbestilling opkræver vi et gebyr svarende til:
30 – 15 dage før lejedato: 20% af leje prisen
Under 14 dage før lejedato: 50% af leje prisen

Gebyret trækkes fra betalingen, og resterende beløb tilbagebetales.

Ansvar og forsikring

Under hele lejeperioden bærer lejer ansvaret for at love, regler og forskrifter overholdes.

Vi forventer at der ved leje passes godt på det lejede udstyr og at traileren kun føres af lejeren eller af de i kontrakten aftalte personer.

Ved evt. driftstop såsom punktering osv. skal lejer kontakte udlejer med det samme, så der kan arrangeres afhentning af trailer vha. bjærgningskøretøj – på udlejers regning.

Ansvar for skader, lejer laver med traileren, på andre eller andres ting eller køretøjer, er en sag for ansvarsforsikringen for den bil, der trækker traileren. Det er derfor vigtigt, at bilens ansvarsforsikring dækker kørsel med trailer. Udgifter som opstår på udstyr i forbindelse med ulykke, brand, tyveri eller hærværk dækkes dog af udlejers forsikring.

Ved tyveri eller hærværk på det lejede udstyr afregnes leje til og med den dag der kan dokumenteres at tyveri/hærværk er politianmeldt. Politianmeldelsen foretages af lejer straks det kommer til lejers kendskab, og rapport fremsendes til udlejer. Enhver tvist skal afgøres efter dansk ret og ved udlejers værneting.

Benyttelse af vildmarksbad

Det er ekstrem vigtigt at følge de medfølgende vejledninger, da det ved forkert brug, kan give skader på vildmarksbadet, ovn og/eller trailer. Evt. skader pga. forkert brug, vil ende med en opkrævning og udgift, som vil blive pålagt lejeren. (Se ”Returnering af vildmarksbad”).

Returnering af vildmarksbad

1. Lejer er forpligtet til at tilbagelevere vildmarksbadet i samme stand, som ved modtagelsen. Det vil sige rengjort og forsvarligt spændt og pakket sammen, og uden fejl og mangler. Hvis udstyret ikke er rengjort ordentligt, forbeholder Luksus Leje I/S sig retten til at opkræve 250 kr. for rengøring, som dækker over arbejdsløn for rengøring. Dette beløb vil blive trukket fra depositum.
2. Ved mangler eller ødelagte dele af udstyret eller tilbehør, betales disse ud af depositum/efter-faktureres til alm. salgspriser.
3. Hvis der ved aflevering konstateres, at reparation er nødvendig, vil reparationsomkostningerne blive pålagt lejeren, medmindre skaden kan tilskrives almindelig slitage. Hvis der findes skader der ikke kan repareres, vil erstatningen blive faktureret svarende til ny pris af produktet på 50.000 kr.

Fejl eller mangler

Udlejeren har ved modtagelse af badet/traileren kontrolleret, at denne er i orden. Det er lejerens ansvar at melde fejl og mangler inden opstilling eller transport, og det kan dokumenteres ved at sende billede dokumentation til info@luksusleje.dk med det samme, og tage kontakt via telefon.

Accept af vilkår

Ved indgåelse af lejekontrakten og betaling erklæres det, at lejer har gennemlæst og accepteret alle vilkår for betingelser, betaling, ansvar, udlevering, brug og aflevering m.m.