HANDELSBETINGELSER HOS LUKSUS LEJE I/S

Generelle oplysninger

Luksus Leje I/S
Christiansfeld Landevej 61
6100 Haderslev
CVR nr.: 41883545
Telefon: 29299980
E-mail: info@luksusleje.dk

BETALING

Luksus Leje I/S modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, Mastercard og kontant ved afhentning/levering. Vi har en dankort terminal som kan benyttes ved afhentning/levering.

Vi fremsender en faktura som også indeholder betalingsoplysninger til overførsel.

Betalingen vil først blive trukket på din konto, når varen leveres eller afhentes. Alle beløb er i DKK. Danske kroner og incl. moms.

LEVERING

Luksus Leje I/S leverer vildmarksbad indenfor en radius af max 100 km. Leveringspriser fra 200 kr. Varen vil blive leveret på leveringsadressen, der angives ved bestillingen medmindre andet er aftalt.
Der er også mulighed for gratis afhentning på vores adresse efter aftale.

Vi aftaler nærmere efter bestilling er foretaget.

Lejebetingelser

Lejer skal være fyldt 18 år og skal kunne fremvise gyldigt kørekort. Vildmarksbadet er lejet hos Luksus Leje I/S og på fakturaen findes desuden en oversigt over det lejede udstyr.

Vildmarksbadet kan afhentes og afleveres efter aftale. Overholdes tidspunktet ikke vil der opkræves hver påbegyndt dag 700 kr.

Udlejer
Luksus Leje I/S
Christiansfeld Landevej 61
6100 Haderslev
Telefon: +45 29299980
Mail: info@luksusleje.dk

Lejer
Navn:
Adresse:
Post nr.:
By:
Kørekortnummer:
Billede af kørekort opbevares ved indgåelse af lejekontrakt
CVR:
Telefon:

Betaling:
Lejen betales ved afhentning/levering af vildmarksbad, eller senest på dagen for udlejningsdatoen.
Beløbet betales kontant, via kort eller overføres iflg. oplysninger på fremsendte faktura.

Depositum
Ved leje opkræver vi et depositum på kr. 2000.- Pengene reserveres, og tilbagebetales ved aflevering og efter gennemgang af bad og trailer. Findes der fejl, skader eller mangler som ikke er forårsaget af ”normal slid”, vil der blive opkrævet erstatning som vil blive trukket fra depositum (Se ”Returnering af vildmarksbad”.

Depositum opkræves i forbindelse med online bookning på samme måde som betaling for leje.

Afbestillingsgebyr
Ved send afbestilling opkræver vi et gebyr svarende til:

30 – 15 dage før lejedato: 20% af leje prisen
Under 14 dage før lejedato: 50% af leje prisen

Ansvar
Ved evt. driftstop såsom punktering osv. er det lejer der står for reparationsudgiften samt den videre kørsel på evt. bjærgningskøretøj. Traileren må kun føres af lejeren eller af de i kontrakten navngivne personer. Udlejer er ikke ansvarlig for skader på personer eller gods opstået i forbindelsen med brugen af badet/traileren.

Returnering af vildmarksbad
1. Lejer er forpligtet til at tilbagelevere vildmarksbadet i samme stand, som ved modtagelsen. Det vil sige rengjort og forsvarligt spændt og pakket sammen, samt uden fejl og mangler. Hvis udstyret ikke er rengjort ordentligt, forbeholder Luksus Leje I/S sig retten til at opkræve 250 kr. for rengøring, til dækning af arbejdsløn for rengøring. Det vil bliver trukket fra depositum.
2. Manglende eller ødelagt dele af udstyret betales disse ud af depositum/efter-faktureres til alm. salgspriser.
3. Hvis der ved aflevering findes, at reparation er nødvendig, vil reparationsomkostningerne blive pålagt lejeren, medmindre skaden kan tilskrives almindelig slitage. Hvis der findes skader der ikke kan repareres, vil erstatningen blive faktureret svarende til ny pris af produktet på 50.000 kr.

Kontrol
Udlejeren har ved modtagelse af badet/traileren kontrolleret, at denne er i orden. Det er lejerens ansvar at melde fejl og mangler inden opstilling eller transport, og det kan dokumenteres ved at sende billede dokumentation til info@luksusleje.dk med det samme, og tage kontakt via telefon.

Forsikring
Under hele lejeperioden bærer lejer ansvar for skade på det lejede. Endvidere bærer lejer ansvaret for at love, regler og forskrifter overholdes. Ved tyveri af det lejede afregnes leje til og med den dag der kan dokumenteres at tyveriet er politianmeldt. Politianmeldelsen foretages af lejer straks det kommer til lejers kendskab. Enhver tvist skal afgøres efter dansk ret og ved udlejers værneting. Rejser 3. person krav ved domstolene mod udlejer, er lejer forpligtet til at lade sig indstævne ved samme domstol, og lejer skal skadesløs holde udlejer for enhver udgift uanset art, som udlejer idømmes.

Klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.
Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.
Link: Klageportal for Nævnenes Hus

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.
Platformen findes her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: info@luksusleje.dk

 

Accept af vilkår:
Ved indgåelse af lejekontrakten erklæres det, at lejer har gennemlæst og accepteret alle vilkår for betingelser, betaling, ansvar, udlevering og aflevering m.m. som er gældende ved leje fra Luksus Leje I/S, Christiansfeld Landevej 61, 6100 Haderslev.